Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (dalej zwany „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną oraz cyfrową za pośrednictwem portalu internetowego – przechowane.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Tomasz FIEMA Fiema, ul. Wodzinowskiego 13/1, 31-309 Kraków, NIP 675 138 43 46

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: – poprzez proces zamawiania produktu w sklepie przechowane.pl – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu – poprzez wiadomość e-mail.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez sklep.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru wskazane na stronie Sklepu formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej DPD oraz mailowo (w przypadku zakupu przedmiotów cyfrowych).

§5 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych , ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

5. Klient, który chciałby usunąć swoje dane z bazy Sklepu, powinien wysłać maila na adres: www@przechowane.pl w treści wpisując swoje imię i nazwisko oraz informację, że „Prosi o usunięcie danych z bazy Sklepu”.