Polityka zwrotów

Zwroty

To zrozumiałem, że można się rozmyślić. Dlatego poniżej znajduja się proste zasady dotyczące zwrotu towarów i usług zakupionych na mojej stronie przechowane.pl

1. Ogólna informacja

Konsumentowi (użytkownikowi) przysługuje prawo odstąpienia z umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jest to zgodne z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

2. Kiedy nastepuje odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy nastepuje w momencie złożenia oświadczenia woli w dowolny sposób, lecz sugerujemy, aby odbyło się to poprzez  wiadomość e-mail dostarczonej na adres Usługodawcy podany na podstronie “kontakt”.

3. Co zostaje zwrócone??

W momencie odstąpienia od umowy Użytkownikowi (klientowi) zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta.

4. Jak dokonywany zostaje zwrot?

Zwrotu płatności Usługodawca następuje przy zastosowaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca

5. Zwrot w przypadku zakupu presetów

W przypadku kiedy konsument odstapił od umowy zakupu produktu jakim jest preset, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku (preset). Jeżeli plik zostaje wysłany do klienta automatycznie po zakupie na jego adres e-mail, traci on swoje uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Zwrot w przypadku zakupu towarów fizycznych

Zakupione towary fizyczne muszą zostać zwrócone na adres wskazany na rachunku, który Klient otrzymał przy zakupie. Inaczej zwrot kosztów nie zostanie zrealizowany. Kupujący pokrywa koszt kuriera.